Minimální preventivní program

2007/2008
Mgr. V. Kollariková, Mgr. B. Doktorová

Aktivity pro žáky, studenty

 1. Seznámení ředitele školy s programem – září 2007
 2. Seznámit kolegy s filozofií programu a zaangažovat je do jeho realizace – dispečink
 3. Zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem – září
 4. Aktivity pro žáky, studenty
  1. tématické bloky
   • LVVZ pro 1. ročníky, učitelé TV, leden-březen
   • STK pro 2. a 3. ročníky, učitelé TV + TU, červen
   • Sokrates pro 1. – 4. r., Mgr. A. Sekyrka + učitelé TV, NJ, TU
    sportovní utkání říjen – leden, další březen-červen
   • Patronát nad Centrem sociálních služeb, Staroměstská Č. B.
    kulturní program a dárky, Vánoce, Velikonoce
    zástupci ředitele, učitelé OP
   • Aktivní účast na výstavách: 1.- 4.ročníky, 18. – 20. 9. Vzdělání a řemeslo, L. Petr a učitelé OP módní přehlídka + burza škol, účast na soutěžích mezi školami v jednotlivých oborech
   • Environmentální výchova, 1.- 4.r. vzdělávací a výchovné pořady, RNDr. Y. Smíšková, L. Zenklová
   • Příprava maturitních a společenských plesů, 3.- 4.roč., TU
   • Volný čas žáků: půjčování kol, lodí a lyží – Mgr. M. Neumannová
    využití internetu – vychovatelé DM, učitelé informatiky (R. Zeman, B. Hněvsa, J. Truc, P. Rozhoň)
  2. jednorázové akce
   • Osobnost a komunikace: 1. ročníky, V.Kollariková a B.Doktorová, listopad
   • Monitoring: 4 třídy (první ročníky), Mgr. Pavel Vácha, 1. pololetí (následná práce se třídami dle výsledků)
   • Diagnostika s. – p. chování: 7 tříd (ostatní první ročníky), B. Doktorová a V. Kollariková, (1. pololetí)
   • Trestní zodpovědnost: 2. – 3. ročníky, Kriminální policie ČR, prosinec
   • Mentální anorexie, bulimie: 2. ročníky, Zdravotní ústav Č. B.
   • Rozhovory nad drogou: dle potřeb
   • Setkání s rodiči (problémové třídy): ŘŠ, zástupci ŘŠ, školní preventista
   • Aktuální zařazení dalších akcí dle potřeb školy a nabídek různých organizací
  3. stanovení konzultačních hodin pro setkání se škol. metodikem prevence
   • V. Kollariková dveře č. 312: Po 9.45 – 10.30, Čt 10.35 – 11.20
   • B. Doktorová:
    lichý týden: Po 8.45 – 9.30, St 11.25 – 12.10
    sudý týden: Po 10.35 – 11.20, Út 9.45-10.30
 5. METODICKÉ pomůcky, informace, kontakty
  1. vytvoření knihovny, videotéky, propagačních materiálů
   knihy: Smrt zvaná závislost; Zvol si život
   časopisy: Závislosti a my; Bulletin; Drogy a my
   CD-ROMy: Drogy smrtelné nebezpečí; Pokušení
   videokazety: Když musíš, tak musíš; Zatracení; Příběhy ze života; Oči hadů; Stále na cestě; Ještě něco o drogách; Řekni drogám ne!
   Aktualizace nástěnky – využití internetu – SANANIM, DRAK, Sídliště
   spolupráce s žáky (současné časopisy)
  2. zřízení stálého panelu prevence soc. patologických jevů; zřízeno v roce 2002
  3. shromáždění všech dosavadních informací o institucích, organizacích a odbornících, kteří působí v okrese Č. Budějovice; 2006 aktualizováno
 6. Aktivity pro rodiče
  1. informovat Radu školy a OS a získat dotaci na GO program
   hlavní výbor OS, listopad
  2. informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu
   schůzky OS, 1.ročníky, listopad -seznámení se současnou drogovou scénou v Č. B. a okolí
   třídní schůzky OS, 1. – 4. ročníky, průběžně, školní koordinátor
 7. Spolupráce s ostatními odborníky
  okresní metodik prevence – zdroj informací, průběžně
  pedagogicko psychologická poradna – problémoví žáci, dle potřeb; přednášky
  krizové centrum – práce s problémovými žáky, informace, terapeutické služby
  Kriminální policie ČR – přednášky, poradce
  Modrá spirála naděje – pomoc rodičům ohrožených dětí
  OHS – materiály
  Mgr. Pavel Vácha – zajištění monitoringu,1. pololetí
  Linka důvěry – pomoc ohroženým dětem
  Středisko výchovné péče – sociální terapie, víkendové aktivity
  Magistrát města Č. B., odbor sociálních věcí – soc. právní ochrana dětí
  Zdravotní ústav Č. B. – zajištění přednášek
 8. Propagace
  školní časopis Občasník – žáci a učitelé ČJ
  internet – školní webové stránky
 9. Efektivita – hodnocení na konci škol. roku, červen-srpen

 

Dne 5. 9. 2007 zpracovaly: Mgr. V. Kollariková, Mgr. B. Doktorová

schválil ředitel školy Mgr. Miroslav Petrovský