Vánoční dárky a kulturní program v Domově důchodců

Dne 10. 12. 2007 navštívilo v odpoledních hodinách 14 žáků naší školy pod vedením p. Mgr. Dřevikovské a p. Mgr. Kollarikové Domov důchodců ve Staroměstské ulici, aby předali našim seniorům vánoční dárky a potěšili je také kulturním programem.

Vánoční dárky připravili žáci naší školy na Kněžskodvorské, ale také na Třebízského, a to jednak ve škole a jednak v Domově mládeže. Na jejich úpravě a vynikající kvalitě mají velký podíl paní učitelky: Mgr. Pišanová, RNDr. Smíšková, Mgr. Kocmanová a v neposlední řadě také Mgr. Bílková. Na jejich výrobu uspořádali jednotlivé třídy dobročinnou sbírku.

Program byl rozdělen do pěti částí. V první zazněly moderní písně, které zazpíval minisbor za doprovodu kytary. Ve druhé části se mohli senioři pokochat ladnými pohyby moderního tance žákyně 1. ročníku. Ve třetí části zazněly dvoje housle s vánočními koledami. Ve čtvrté následovala recitace čtyř básní z tvorby známých českých básníků. Nejzdařilejší a zároveň nejdelší byla pátá část. Zazněly v ní známé hity a vánoční písně v podání dvou interpretů za doprovodu kláves. Jejich výkon byl na profesionální úrovni.

Atmosféra byla jako každoročně velmi srdečná, přátelská a vstřícná. Program začal ve 14:00 a byl ukončen kolem 15:30 předáním dárků seniorům. Také naši žáci byli za své výkony odměněni balíčky s ministromečky a čokoládou.

Další akce proběhne opět před velikonočními svátky. Je příjemné, že se můžeme na setkání se seniory těšit.