Naše exkurze do VídněŠkolní výlety

Vánoční trhy ve Vídni odstartovaly……. – četli jsme v našich novinách na počátku prosince. Byli jsme zvědaví, jak se liší vánoční výzdoba měst u nás a v Rakousku, a plni očekávání jsme vyrazili 20.12.2007 do rakouského hlavního města Vídně.

Odjezd byl přesný, nikdo nezaspal a dostavili se všichni, i když bylo pěkně pod nulou. Na hraničním přechodu v Halámkách přistoupil průvodce, který nás celý den informoval o všem, co se týká Rakouska: zeměpisné údaje, zajímavosti z dějin i současnosti. Ve Vídni jsme začali naši návštěvu u světoznámého „Hundertwasserhaus“, pak nás autobus vysadil u radnice a celou prohlídku vnitřního města jsme zahájili v zahradách Hofburku. Poté jsme viděli pomník císařovny Elisabeth, pak Dominikánský klášter (zde je pohřben Přemysl Otakar II. – je zde jeho socha a také nádherná nástěnná mozaika Poslední večeře), Chrám sv. Štěpána (ten nás velice zaujal svou krásou a velkolepostí, právě zde probíhala mše), hlavní vídeňskou pěší zónu s tzv. cestou slávy ( kameny se jmény významných osobností – Strauss apod.) a mnoha obchody a cukrárnami( viděli jsme i ty nejslavnější- Deml a Sachr), královský Hofburg s jezdeckou školou, vykopávky původního osídlení, všudypřítomné fiakry ( i ty byly ve vánočním ladění), nákupní třídu Maria Hilfer Strasse, kde jsme si mohli trochu vydechnout a nakoupit nějaké občerstvení a suvenýry.

Naši prohlídku jsme zakončili na vánočních trzích před radnicí, zde jsme ochutnali tradiční vánoční punč nebo svařené víno, podávané v krásných upomínkových hrníčcích.Na každém vánočním trhu měli jiný motiv( srovnávali jsme je s plastovými kelímky u nás).

Po setmění se celý trh nádherně rozzářil, všechny stromy v parku byly ozdobeny, stejně tak krásně vypadaly i všechny ulice.

Při zpáteční cestě jsme projížděli kolem Prátru a mohli jsme tak vidět i další symbol Vídně, Vídeňské obří kolo.

I když nás mráz a studený vítr občas pěkně potrápily, byli jsme rádi, že jsme mohli zhlédnout tolik zajímavých míst a vidět, že nejenom shon a nákupy patří k vánočním svátkům.
Studenti tříd NP2B, OB3, OB4, NP1B, NP2A, M4, AP2 a AP3