Vyplnění přihlášky – nástavbové studium

 • Nástavbové studium, obor Podnikání, kód: 64–41–L/524, dálková/denní forma
 • Konzultace 1 x za 14 dnů (1. – 8. hodina)
 • Typ školy: státní – žádné školné
 • Zřizovatel: Jihočeský kraj
 • Cizí jazyky: AJ, NJ
 • Bližší informace: Mgr. A. Sekyrka, tel. 387 319 080

Pokyny k vyplňování přihlášky:

 • Formulář SEVT 49 153 1 (hnědý)řádně vyplněný odeslat na adresu školy
  přijímáme pouze originální tiskopis formuláře – lze jej zakoupit v prodejně SEVT, Česká ul. 3, České Budějovice
 • Uchazeči, kteří jsou v současné době žáky některé ze škol (např. SOU), přiloží k přihlášce fotokopii vysvědčení za I. pololetí nejvyššího ročníku (obvykle třetího)
 • Uchazeči, kteří již školu v současné době nenavštěvují a školu ukončili, přiloží k přihlášce fotokopii výučního listu a vysvědčení z 3. ročníku