Výpisy o vykonaných zkouškách a zápočtech na VOŠ

Výpisy o vykonaných zkouškách a zápočtech zpracovává studijní oddělení VOŠ na základě písemné žádosti, která musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení absolventa(ky), datum narození, měsíc a rok ukončení studia, studovaný obor, formu studia, kontaktní adresu, na kterou má být výpis zaslán. S účinností od 29. ledna 2008 je na základě rozhodnutí ředitele SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice stanoven poplatek za vyhotovení tohoto výpisu v částce 200,- Kč. Doklad o úhradě poplatku (útržek složenky) žadatel doloží k žádosti o výpis. Složenku na úhradu poplatku obdrží žadatel na studijním oddělení VOŠ (lze po domluvě se studijní referentkou) zaslat i poštou.