Školení v rámci projektu P I – „Informační gramotnost“

Školení P

Jsme držitelem certifikátu pro školení typu P v rámci realizace projektu P I – „Informační gramotnost“. Náš lektor Mgr. Břetislav Hněvsa provádí školení modulu „Pokročilá práce s textem a DTP“.

Termíny

Termíny a ceny plánovaných školení také naleznete na stránkách http://is.e-gram.cz/skoleni/.

V tomto roce zatím nebyly vypsány žádné termíny školení. 

Školení Z

Naše škola je držitelem certifikátu pro školení typu Z v rámci realizace projektu P I – „Informační gramotnost“. Podrobné informace o pravidlech školení naleznete na stránkách www.e-gram.cz.

Školení Z má předepsánu dotaci 25 vyučovacích hodin a má dvě osnovy: Z0 pro úplné začátečníky a Z1 pro ty, kteří s počítačem již přišli do styku. Obě osnovy se liší minimálně, v podstatě pouze v dotaci hodin jednotlivým kapitolám. Využili jsme možnosti provést minimální úpravy osnov a nabízíme školení v délce 28 vyučovacích hodin, které je upraveno tak, že není nutné rozlišovat mezi úrovněmi Z0 a Z1. Toto navýšení nemá vliv na cenu školení (tj. 2100,-Kč).

Pro případné zájemce vypíšeme vhodný termín školení nebo pouze přezkoušení znalostí.

Učebny

Naše školící středisko má dvě učebny:

ul. Knežskodvorská 33/A:

Maximální počet školených je jedenáct. Školení probíhá na počítačích s operačním systémem MS WindowsXP. Každý účastník obdrží Manuál ke školení úrovně Z vydaný MŠMT.

ul. Třebízského 22:

Maximální počet školených je deset. Školení probíhá na počítačích s operačním systémem MS WindowsXP. Každý účastník obdrží Manuál ke školení úrovně Z vydaný MŠMT.