Prohlášení zaměstnanců SŠ OSaP ke stávce dne 4. 12. 2007

Přidáváme se k jednodenní protestní stávce, kterou vyhlásil ČMOS PŠ.

  • Nesouhlasíme se záměrem vlády snižovat výdaje (o 25 % oproti roku 2007, tj. o 427 mil. Kč) na školství se snahou přenést odpovědnost za financování do oblasti regionálního školství.
  • Nesouhlasíme se snížením reálných platů ve školství jako důsledkem navrhovaného rozpočtu. (Při předpokladu navýšení platů o 1,1 % a inflace na rok 2008 ve výši 2,8 až 4,2 % jde tedy o reálný pokles.)

Upozornění pro rodiče žáků:

Dne 4. 12. 2007 budou uzavřeny všechny budovy naší školy.

Provoz domova mládeže včetně stravy nebude přerušen.

Děkujeme Vám za pochopení.