Přijímací řízení pro školní rok 2008-2009

Informace o studiu jednotlivých oborů Vám poskytneme na telefonních číslech:

obory poskytující střední vzdělání s výučním listem 387 411 603
387 412 435
obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 387 319 080
studium na VOŠ 387 013 103
387 013 104
387 013 149