Informace pro studenty denního a dálkového studia k zápisu do letního studijního období šk. r. 2007/08

Zápisy studentů denního a dálkového studia do letního studijního období šk. r. 2007/08 se uskuteční v termínu stanoveném harmonogramem od 28. 1. 2008 do 13. 2. 2008, dálkové studium ještě v den 1. konzultace, pouze na studijním oddělení vyšší odborné školy, Nemanická ul. 7, České Budějovice. Student vyplní ručně zápisový list předmětů na letní období včetně indexu. Elektronický zápis předmětů do studentské databáze se uskuteční později, informace o jeho zahájení bude zveřejněna na studijním oddělení a na webových stránkách školy.

Současně upozorňuje všechny studenty, že do 15. února 2008 musí být uhrazeno školné za letní studijní období šk. r. 2007/08.

České Budějovice dne 24. ledna 2008 

Mgr. Miroslav Petrovský, ředitel školy.