Archiv pro rubriku: Školní výlety

Účast na výstavě Vzdělání a řemeslo

V letošním školním roce proběhl na Výstavišti, a.s. v Českých Budějovicích ve dnech 18. – 20. 9. 2007 třináctý ročník výstavy Vzdělání a řemeslo.

Tato výstava se uskutečnila ve zcela nové koncepci.

  Skládala se ze dvou částí a to:

 1. část – prezentace jednotlivých škol
  V rámci této prezentace získala naše škola ocenění nejvyšší – Diplom za nejlepší prezentaci školy.
 2. část – přehlídka soutěží řemesel a profesí v ČR
   Soutěžilo se v následujících oborech:

  • Celostátní soutěž v oboru gastronomie – slavnostní tabule
  • Celostátní soutěž aranžérů – ve třech kategoriích:
   • plakát (téma: „Divadlo“),
   • koláž (téma: „Svět fantazie“)
   • maketa výkladní skříně (téma: „Svět hudby“)
  • Celostátní soutěž ve fotografování – ve dvou kategoriích:
   • Ateliérový portrét
   • Reportáž z přehlídky Vzdělání a řemeslo
  • Celostátní soutěž v oboru kadeřník – ve dvou kategoriích:
   • Pánská kategorie (téma: „Účes podle Star“)
   • Dámská kategorie (téma: „Karnevalový účes“)

  • Celostátní soutěž v oboru kosmetička (téma: „Podzimní romance“)
   • Celostátní soutěž v oboru automatizační techniky – programátor PLC
   • Celostátní soutěž v oboru CNC techniky – programátor CNC
   • Celostátní soutěž v oboru elektroniky – analýza elektronického obvodu
   • Celostátní soutěž v kresbě podle modelu
   • Celostátní soutěž v modelování podle modelu
   • Celostátní soutěž v oboru instalatér
   • Celostátní soutěž v oboru obkladač – Obkladačské naděje
   • Mezinárodní soutěž – Barman Junior 2007

  Přehlídky soutěží řemesel a profesí v ČR se celkem zúčastnilo 153 žáků ze 46 škol z celé České republiky.

  Naše škola se stala společně s Výstavištěm, a.s. garantem a organizátorem těchto soutěží:

  • Celostátní soutěž aranžérů – ve třech kategoriích
  • Celostátní soutěž v oboru kadeřník – pánská a dámská kategorie
  • Celostátní soutěž v oboru kosmetička

  Umístění žáků naší školy:

  • Celostátní soutěž aranžérů:
   • kategorie „Plakát“ – 2. místo: Tesař Jakub
   • kategorie „Koláž“ – 2. místo: Koubková Michaela
   • kategorie „Maketa“ – 3. místo: Daňková Lucie
  • Celostátní soutěž v oboru kadeřník:
   • pánská kategorie – 2. místo: Mikšovská Jana
   • dámská kategorie – 2. místo: Mikšovská Jana
  • Celostátní soutěž v oboru kosmetička – 7. místo: Horňáková Veronika
  • Celostátní soutěž v kresbě podle modelu – čestné uznání: Pffefrová Eliška
  • Celostátní soutěž ve fotografování:
   • kategorie „Ateliérový portrét“: 2. místo: Kalíšková Petra; čestné uznání: Kantor Evžen
   • kategorie Reportáž z přehlídky Vzdělání a řemeslo 2007- 2. místo: Filipová Hana

Mezinárodní gastronomický festival GASTROFEST 2007

Myšlenka zúčastnit se mezinárodního gastronomického festivalu Gastrofest 2007 vznikla při zářijových jednáních vedení odborného výcviku SŠ OSaP a česko-rakouské podnikatelky Ing. Alice Sabreffové.

A tak se letos poprvé ve dnech 8. – 10. 11. 2007 představila na Gastrofestu svým vlastním prezentačním stánkem i Střední škola obchodu, služeb a podnikání. Žákyně školy nabízely návštěvníkům k ochutnání cukrářské speciality vyráběné ve školním pracovišti, podávaly kávu, čaj a přírodní mošty v rámci dohody s rakouskými zástupci firmy HORNIG.

Projekt Schengenská brána

Obě spolupracující strany slavnostně v první den Gastrofestu 2007 otevřely marcipánovým klíčem společnou velkou sladkou Schengenskou bránu. Česká strana byla zastoupena panem ředitelem SŠ OSaP Mgr. Miroslavem Petrovským a rakouská konsul Edithou Hornig. U této slavnostní chvíle byli přítomni nejen nejvyšší zástupci cukrářských společenstev České republiky a Rakouska, zástupci krajského úřadu či novináři, ale i tančící soubor Bárováček, který jako první ochutnal sladký výsledek cukrářského umění žáků naší školy.

Vánoční dárky a kulturní program v Domově důchodců

Dne 10. 12. 2007 navštívilo v odpoledních hodinách 14 žáků naší školy pod vedením p. Mgr. Dřevikovské a p. Mgr. Kollarikové Domov důchodců ve Staroměstské ulici, aby předali našim seniorům vánoční dárky a potěšili je také kulturním programem.

Vánoční dárky připravili žáci naší školy na Kněžskodvorské, ale také na Třebízského, a to jednak ve škole a jednak v Domově mládeže. Na jejich úpravě a vynikající kvalitě mají velký podíl paní učitelky: Mgr. Pišanová, RNDr. Smíšková, Mgr. Kocmanová a v neposlední řadě také Mgr. Bílková. Na jejich výrobu uspořádali jednotlivé třídy dobročinnou sbírku.

Program byl rozdělen do pěti částí. V první zazněly moderní písně, které zazpíval minisbor za doprovodu kytary. Ve druhé části se mohli senioři pokochat ladnými pohyby moderního tance žákyně 1. ročníku. Ve třetí části zazněly dvoje housle s vánočními koledami. Ve čtvrté následovala recitace čtyř básní z tvorby známých českých básníků. Nejzdařilejší a zároveň nejdelší byla pátá část. Zazněly v ní známé hity a vánoční písně v podání dvou interpretů za doprovodu kláves. Jejich výkon byl na profesionální úrovni.

Atmosféra byla jako každoročně velmi srdečná, přátelská a vstřícná. Program začal ve 14:00 a byl ukončen kolem 15:30 předáním dárků seniorům. Také naši žáci byli za své výkony odměněni balíčky s ministromečky a čokoládou.

Další akce proběhne opět před velikonočními svátky. Je příjemné, že se můžeme na setkání se seniory těšit.

Naše exkurze do VídněŠkolní výlety

Vánoční trhy ve Vídni odstartovaly……. – četli jsme v našich novinách na počátku prosince. Byli jsme zvědaví, jak se liší vánoční výzdoba měst u nás a v Rakousku, a plni očekávání jsme vyrazili 20.12.2007 do rakouského hlavního města Vídně.

Odjezd byl přesný, nikdo nezaspal a dostavili se všichni, i když bylo pěkně pod nulou. Na hraničním přechodu v Halámkách přistoupil průvodce, který nás celý den informoval o všem, co se týká Rakouska: zeměpisné údaje, zajímavosti z dějin i současnosti. Ve Vídni jsme začali naši návštěvu u světoznámého „Hundertwasserhaus“, pak nás autobus vysadil u radnice a celou prohlídku vnitřního města jsme zahájili v zahradách Hofburku. Poté jsme viděli pomník císařovny Elisabeth, pak Dominikánský klášter (zde je pohřben Přemysl Otakar II. – je zde jeho socha a také nádherná nástěnná mozaika Poslední večeře), Chrám sv. Štěpána (ten nás velice zaujal svou krásou a velkolepostí, právě zde probíhala mše), hlavní vídeňskou pěší zónu s tzv. cestou slávy ( kameny se jmény významných osobností – Strauss apod.) a mnoha obchody a cukrárnami( viděli jsme i ty nejslavnější- Deml a Sachr), královský Hofburg s jezdeckou školou, vykopávky původního osídlení, všudypřítomné fiakry ( i ty byly ve vánočním ladění), nákupní třídu Maria Hilfer Strasse, kde jsme si mohli trochu vydechnout a nakoupit nějaké občerstvení a suvenýry.

Naši prohlídku jsme zakončili na vánočních trzích před radnicí, zde jsme ochutnali tradiční vánoční punč nebo svařené víno, podávané v krásných upomínkových hrníčcích.Na každém vánočním trhu měli jiný motiv( srovnávali jsme je s plastovými kelímky u nás).

Po setmění se celý trh nádherně rozzářil, všechny stromy v parku byly ozdobeny, stejně tak krásně vypadaly i všechny ulice.

Při zpáteční cestě jsme projížděli kolem Prátru a mohli jsme tak vidět i další symbol Vídně, Vídeňské obří kolo.

I když nás mráz a studený vítr občas pěkně potrápily, byli jsme rádi, že jsme mohli zhlédnout tolik zajímavých míst a vidět, že nejenom shon a nákupy patří k vánočním svátkům.
Studenti tříd NP2B, OB3, OB4, NP1B, NP2A, M4, AP2 a AP3