Archiv pro rubriku: Školní novinky

Výpisy o vykonaných zkouškách a zápočtech na VOŠ

Výpisy o vykonaných zkouškách a zápočtech zpracovává studijní oddělení VOŠ na základě písemné žádosti, která musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení absolventa(ky), datum narození, měsíc a rok ukončení studia, studovaný obor, formu studia, kontaktní adresu, na kterou má být výpis zaslán. S účinností od 29. ledna 2008 je na základě rozhodnutí ředitele SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice stanoven poplatek za vyhotovení tohoto výpisu v částce 200,- Kč. Doklad o úhradě poplatku (útržek složenky) žadatel doloží k žádosti o výpis. Složenku na úhradu poplatku obdrží žadatel na studijním oddělení VOŠ (lze po domluvě se studijní referentkou) zaslat i poštou.

Informace pro studenty denního a dálkového studia k zápisu do letního studijního období šk. r. 2007/08

Zápisy studentů denního a dálkového studia do letního studijního období šk. r. 2007/08 se uskuteční v termínu stanoveném harmonogramem od 28. 1. 2008 do 13. 2. 2008, dálkové studium ještě v den 1. konzultace, pouze na studijním oddělení vyšší odborné školy, Nemanická ul. 7, České Budějovice. Student vyplní ručně zápisový list předmětů na letní období včetně indexu. Elektronický zápis předmětů do studentské databáze se uskuteční později, informace o jeho zahájení bude zveřejněna na studijním oddělení a na webových stránkách školy.

Současně upozorňuje všechny studenty, že do 15. února 2008 musí být uhrazeno školné za letní studijní období šk. r. 2007/08.

České Budějovice dne 24. ledna 2008 

Mgr. Miroslav Petrovský, ředitel školy.

Prohlášení zaměstnanců SŠ OSaP ke stávce dne 4. 12. 2007

Přidáváme se k jednodenní protestní stávce, kterou vyhlásil ČMOS PŠ.

 • Nesouhlasíme se záměrem vlády snižovat výdaje (o 25 % oproti roku 2007, tj. o 427 mil. Kč) na školství se snahou přenést odpovědnost za financování do oblasti regionálního školství.
 • Nesouhlasíme se snížením reálných platů ve školství jako důsledkem navrhovaného rozpočtu. (Při předpokladu navýšení platů o 1,1 % a inflace na rok 2008 ve výši 2,8 až 4,2 % jde tedy o reálný pokles.)

Upozornění pro rodiče žáků:

Dne 4. 12. 2007 budou uzavřeny všechny budovy naší školy.

Provoz domova mládeže včetně stravy nebude přerušen.

Děkujeme Vám za pochopení.

Školení v rámci projektu P I – „Informační gramotnost“

Školení P

Jsme držitelem certifikátu pro školení typu P v rámci realizace projektu P I – „Informační gramotnost“. Náš lektor Mgr. Břetislav Hněvsa provádí školení modulu „Pokročilá práce s textem a DTP“.

Termíny

Termíny a ceny plánovaných školení také naleznete na stránkách http://is.e-gram.cz/skoleni/.

V tomto roce zatím nebyly vypsány žádné termíny školení. 

Školení Z

Naše škola je držitelem certifikátu pro školení typu Z v rámci realizace projektu P I – „Informační gramotnost“. Podrobné informace o pravidlech školení naleznete na stránkách www.e-gram.cz.

Školení Z má předepsánu dotaci 25 vyučovacích hodin a má dvě osnovy: Z0 pro úplné začátečníky a Z1 pro ty, kteří s počítačem již přišli do styku. Obě osnovy se liší minimálně, v podstatě pouze v dotaci hodin jednotlivým kapitolám. Využili jsme možnosti provést minimální úpravy osnov a nabízíme školení v délce 28 vyučovacích hodin, které je upraveno tak, že není nutné rozlišovat mezi úrovněmi Z0 a Z1. Toto navýšení nemá vliv na cenu školení (tj. 2100,-Kč).

Pro případné zájemce vypíšeme vhodný termín školení nebo pouze přezkoušení znalostí.

Učebny

Naše školící středisko má dvě učebny:

ul. Knežskodvorská 33/A:

Maximální počet školených je jedenáct. Školení probíhá na počítačích s operačním systémem MS WindowsXP. Každý účastník obdrží Manuál ke školení úrovně Z vydaný MŠMT.

ul. Třebízského 22:

Maximální počet školených je deset. Školení probíhá na počítačích s operačním systémem MS WindowsXP. Každý účastník obdrží Manuál ke školení úrovně Z vydaný MŠMT.

Vyplnění přihlášky – nástavbové studium

 • Nástavbové studium, obor Podnikání, kód: 64–41–L/524, dálková/denní forma
 • Konzultace 1 x za 14 dnů (1. – 8. hodina)
 • Typ školy: státní – žádné školné
 • Zřizovatel: Jihočeský kraj
 • Cizí jazyky: AJ, NJ
 • Bližší informace: Mgr. A. Sekyrka, tel. 387 319 080

Pokyny k vyplňování přihlášky:

 • Formulář SEVT 49 153 1 (hnědý)řádně vyplněný odeslat na adresu školy
  přijímáme pouze originální tiskopis formuláře – lze jej zakoupit v prodejně SEVT, Česká ul. 3, České Budějovice
 • Uchazeči, kteří jsou v současné době žáky některé ze škol (např. SOU), přiloží k přihlášce fotokopii vysvědčení za I. pololetí nejvyššího ročníku (obvykle třetího)
 • Uchazeči, kteří již školu v současné době nenavštěvují a školu ukončili, přiloží k přihlášce fotokopii výučního listu a vysvědčení z 3. ročníku

 

Přijímací řízení pro školní rok 2008-2009

Informace o studiu jednotlivých oborů Vám poskytneme na telefonních číslech:

obory poskytující střední vzdělání s výučním listem 387 411 603
387 412 435
obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 387 319 080
studium na VOŠ 387 013 103
387 013 104
387 013 149

Dny otevřených dveří

V letošním školním roce 2007/2008 již oba dva dny otevřených dveří proběhly.

Pokud se Vám nepodařilo naši školu navštívit a uvažujete o studiu u nás, rádi Vás uvítáme i mimo konané dny otevřených dveří.

ÚSEK KNĚŽSKODVORSKÁ
Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice
tel.: 387 438 677, 387 319 080

obory:

 • Management obchodu a služeb
 • Obchodník
 • Analýza potravin
 • Cukrář – výroba (pracoviště odborného výcviku 1. roč)
ÚSEK TŘEBÍZSKÉHO
Třebízského 22
České Budějovice
tel.: 387 411 603, 387 412 435

obory:

 • Pekař
 • Cukrář – výroba
 • Sladovník – pivovarník
 • Aranžer
 • Kadeřník
 • Kosmetička
 • Fotograf
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JUVEL
Průběžná 4 (Juvel)
České Budějovice
tel.: 387 331 963, 387 331 583

obory:

 • Kadeřník
 • Kosmetička
 • Aranžer
 • Fotograf
ÚSEK OKRUŽNÍ
Okružní 10
České Budějovice
tel.: 387 013 103

obory:

 • Počítačová grafika v elektrotechnice
 • Stavby pozemní
ÚSEK NEMANICKÁ
Nemanická 7
České Budějovice
tel.: 387 013 103

obory:

 • Bankovnictví
 • Financování a účetnictví
 • Marketing
 • Obchodní podnikání