Obory

Obory vzdělávání poskytující střední vzdělávání s maturitní zkouškou 4 leté obory kód forma vzdělávání
64-42-M/037 denní
29-42-M/001 denní
66-41-L/008 denní
69-41-L/004 denní
Obory vzdělávání poskytující střední vzdělávání s výučním listem 3 leté obory kód forma vzdělávání
29-53-H/001 denní
29-54-H/002 denní
29-57-H/002 denní
66-52-H/001 denní
66-51-H/004 denní
66-51-H/009 denní
66-51-H/017 denní
69-51-H/001 denní
34-56-H/001 denní
Obory vzdělávání nástavbového studia kód forma vzdělávání
64-41-L/524 denní
64-41-L/524 dálková
Obory vzdělávání vyšší odborné školy kód forma vzdělávání
 • Bankovnictví
  (od 1. 9. 2008 dobíhající obor)
63-43-N/008 denní
 • Financování a účetnictví
  (od 1. 9. 2008 dobíhající obor)
63-41-N/016 denní
 • Financování a účetnictví
  (od 1. 9. 2008 dobíhající obor)
63-41-N/016 dálková
 • Marketing
63-41-N/005 denní
 • Marketing
63-41-N/005 dálková
 • Obchodní podnikání
63-41-N/004 denní
 • Obchodní podnikání
63-41-N/004 dálková
 • Počítačová grafika v elektrotechnice
  (od 1. 9. 2008 dobíhající obor)
26-31-N/014 denní
 • Stavby pozemní
36-41-N/005 denní
 • Stavby pozemní
36-41-N/005 dálková
 • Stavby inženýrské
  (od 1. 9. 2008 dobíhající obor)
36-42-N/004 denní