Kontakt

Střední škola obchodu, služeb a podnikání
a Vyšší odborná škola
Kněžskodvorská 33/A
České Budějovice
370 04

DIČ: CZ60075953
IČ: 60075953
IZO: 060075953
budova Kněžskodvorská 33/A
funkce jméno telefon e-mail
ředitel školy Mgr. Miroslav Petrovský 387 438 700 reditel@ssvos.cz
sekretářka Olga Judová 387 438 677 sekret@ssvos.cz
– pošta školy
zástupce ředitele pro SŠ Mgr. Antonín Sekyrka 387 319 080 antonin.sekyrka@ssvos.cz
zástupce ředitele pro SŠ Mgr. Alena Sedláková 387 319 080 alena.sedlakova@ssvos.cz
mzdová účetní Alena Dobošová 387 438 925 pam@ssvos.cz
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Ing. Miloslav Hroch 387 438 354 miloslav.hroch@ssvos.cz
účetní Milena Jirková 387 438 925 ekonom@ssvos.cz
– pošta ekon.úseku
administrativní pracovnice Milena Benešová 387 438 925 milena.benesova@ssvos.cz
finanční účetní Jarmila Lohoňková 387 438 925 jarmila.lohonkova@ssvos.cz
referent majetkové správy Václava Schmidtová 387 313 549 vaclava.schmidtova@ssvos.cz
budova Třebízského 22
funkce jméno telefon e-mail
zástupce ředitele pro SŠ Mgr. Romana Kábelová 387 411 603 romana.kabelova@ssvos.cz
vedoucí domovů mládeže Přemysl Šesták 607 734 382 premysl.sestak@ssvos.cz
vychovatelky domova mládeže 387 412 105
vedoucí jídelen a výdejen Venuše Glaserová 387 412 442 venuse.glaserova@ssvos.cz
budova Dobrovodská 94
funkce jméno telefon e-mail
zástupce ředitele pro SŠ Ing. Ingrid Weberová 387 412 435 ingrid.weberova@ssvos.cz
budova Okružní 10
funkce jméno telefon e-mail
recepce 387 842 111
vedoucí technické větve Ing. Josef Chmel 387 842 122
728 314 762
josef.chmel@ssvos.cz
vedoucí správy budov František Straka 387 842 115
723 385 223
frantisek.straka@ssvos.cz
vedoucí domovů mládeže Přemysl Šesták 607 734 382 premysl.sestak@ssvos.cz
ubytování domova mládeže 387 842 105
bufet 387 842 114
budova Nemanická 7
funkce jméno telefon e-mail
spojovatelka 387 842 111
zástupce ředitele VOŠ Ing. Josef Bárta 387 013 199
723 385 245
josef.barta@ssvos.cz
vedoucí ekonomické větve RNDr. Růžena Jiříčková 387 013 118
723 213 034
ruzena.jirickova@ssvos.cz
vedoucí studijního oddělení Alena Hlaváčová 387 013 149
723 385 215
alena.hlavacova@ssvos.cz
studijní oddělení Jaroslava Nováková 387 013 103 novakova@ssvos.cz
Jana Chromá 387 013 140 jana.chroma@ssvos.cz
úřední hodiny Pondělí – Čtvrtek 7.15 – 8.30 hod.
13.30 – 14.30 hod.
Pátek 11.15 – 12.00 hod. (úřední hodiny pouze pro studenty dálkového studia)
údržba Jiří Veselý 387 013 115
odloučené pracoviště Průběžná 4
funkce jméno telefon e-mail
zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Zdeňka Zaimlová 387 331 963
607 986 303
zdenka.zaimlova@ssvos.cz
domovy mládeže
funkce jméno telefon e-mail
vedoucí domovů mládeže Přemysl Šesták 607 734 382 premysl.sestak@ssvos.cz
vychovatelky domova mládeže Třebízského 22 387 412 105
ubytování domova mládeže Okružní 10 387 842 105