Archiv autora: admin

Výpisy o vykonaných zkouškách a zápočtech na VOŠ

Výpisy o vykonaných zkouškách a zápočtech zpracovává studijní oddělení VOŠ na základě písemné žádosti, která musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení absolventa(ky), datum narození, měsíc a rok ukončení studia, studovaný obor, formu studia, kontaktní adresu, na kterou má být výpis zaslán. S účinností od 29. ledna 2008 je na základě rozhodnutí ředitele SŠ OSaP a VOŠ České Budějovice stanoven poplatek za vyhotovení tohoto výpisu v částce 200,- Kč. Doklad o úhradě poplatku (útržek složenky) žadatel doloží k žádosti o výpis. Složenku na úhradu poplatku obdrží žadatel na studijním oddělení VOŠ (lze po domluvě se studijní referentkou) zaslat i poštou.

Informace pro studenty denního a dálkového studia k zápisu do letního studijního období šk. r. 2007/08

Zápisy studentů denního a dálkového studia do letního studijního období šk. r. 2007/08 se uskuteční v termínu stanoveném harmonogramem od 28. 1. 2008 do 13. 2. 2008, dálkové studium ještě v den 1. konzultace, pouze na studijním oddělení vyšší odborné školy, Nemanická ul. 7, České Budějovice. Student vyplní ručně zápisový list předmětů na letní období včetně indexu. Elektronický zápis předmětů do studentské databáze se uskuteční později, informace o jeho zahájení bude zveřejněna na studijním oddělení a na webových stránkách školy.

Současně upozorňuje všechny studenty, že do 15. února 2008 musí být uhrazeno školné za letní studijní období šk. r. 2007/08.

České Budějovice dne 24. ledna 2008 

Mgr. Miroslav Petrovský, ředitel školy.

Účast na výstavě Vzdělání a řemeslo

V letošním školním roce proběhl na Výstavišti, a.s. v Českých Budějovicích ve dnech 18. – 20. 9. 2007 třináctý ročník výstavy Vzdělání a řemeslo.

Tato výstava se uskutečnila ve zcela nové koncepci.

  Skládala se ze dvou částí a to:

 1. část – prezentace jednotlivých škol
  V rámci této prezentace získala naše škola ocenění nejvyšší – Diplom za nejlepší prezentaci školy.
 2. část – přehlídka soutěží řemesel a profesí v ČR
   Soutěžilo se v následujících oborech:

  • Celostátní soutěž v oboru gastronomie – slavnostní tabule
  • Celostátní soutěž aranžérů – ve třech kategoriích:
   • plakát (téma: „Divadlo“),
   • koláž (téma: „Svět fantazie“)
   • maketa výkladní skříně (téma: „Svět hudby“)
  • Celostátní soutěž ve fotografování – ve dvou kategoriích:
   • Ateliérový portrét
   • Reportáž z přehlídky Vzdělání a řemeslo
  • Celostátní soutěž v oboru kadeřník – ve dvou kategoriích:
   • Pánská kategorie (téma: „Účes podle Star“)
   • Dámská kategorie (téma: „Karnevalový účes“)

  • Celostátní soutěž v oboru kosmetička (téma: „Podzimní romance“)
   • Celostátní soutěž v oboru automatizační techniky – programátor PLC
   • Celostátní soutěž v oboru CNC techniky – programátor CNC
   • Celostátní soutěž v oboru elektroniky – analýza elektronického obvodu
   • Celostátní soutěž v kresbě podle modelu
   • Celostátní soutěž v modelování podle modelu
   • Celostátní soutěž v oboru instalatér
   • Celostátní soutěž v oboru obkladač – Obkladačské naděje
   • Mezinárodní soutěž – Barman Junior 2007

  Přehlídky soutěží řemesel a profesí v ČR se celkem zúčastnilo 153 žáků ze 46 škol z celé České republiky.

  Naše škola se stala společně s Výstavištěm, a.s. garantem a organizátorem těchto soutěží:

  • Celostátní soutěž aranžérů – ve třech kategoriích
  • Celostátní soutěž v oboru kadeřník – pánská a dámská kategorie
  • Celostátní soutěž v oboru kosmetička

  Umístění žáků naší školy:

  • Celostátní soutěž aranžérů:
   • kategorie „Plakát“ – 2. místo: Tesař Jakub
   • kategorie „Koláž“ – 2. místo: Koubková Michaela
   • kategorie „Maketa“ – 3. místo: Daňková Lucie
  • Celostátní soutěž v oboru kadeřník:
   • pánská kategorie – 2. místo: Mikšovská Jana
   • dámská kategorie – 2. místo: Mikšovská Jana
  • Celostátní soutěž v oboru kosmetička – 7. místo: Horňáková Veronika
  • Celostátní soutěž v kresbě podle modelu – čestné uznání: Pffefrová Eliška
  • Celostátní soutěž ve fotografování:
   • kategorie „Ateliérový portrét“: 2. místo: Kalíšková Petra; čestné uznání: Kantor Evžen
   • kategorie Reportáž z přehlídky Vzdělání a řemeslo 2007- 2. místo: Filipová Hana

Mezinárodní gastronomický festival GASTROFEST 2007

Myšlenka zúčastnit se mezinárodního gastronomického festivalu Gastrofest 2007 vznikla při zářijových jednáních vedení odborného výcviku SŠ OSaP a česko-rakouské podnikatelky Ing. Alice Sabreffové.

A tak se letos poprvé ve dnech 8. – 10. 11. 2007 představila na Gastrofestu svým vlastním prezentačním stánkem i Střední škola obchodu, služeb a podnikání. Žákyně školy nabízely návštěvníkům k ochutnání cukrářské speciality vyráběné ve školním pracovišti, podávaly kávu, čaj a přírodní mošty v rámci dohody s rakouskými zástupci firmy HORNIG.

Projekt Schengenská brána

Obě spolupracující strany slavnostně v první den Gastrofestu 2007 otevřely marcipánovým klíčem společnou velkou sladkou Schengenskou bránu. Česká strana byla zastoupena panem ředitelem SŠ OSaP Mgr. Miroslavem Petrovským a rakouská konsul Edithou Hornig. U této slavnostní chvíle byli přítomni nejen nejvyšší zástupci cukrářských společenstev České republiky a Rakouska, zástupci krajského úřadu či novináři, ale i tančící soubor Bárováček, který jako první ochutnal sladký výsledek cukrářského umění žáků naší školy.

Prohlášení zaměstnanců SŠ OSaP ke stávce dne 4. 12. 2007

Přidáváme se k jednodenní protestní stávce, kterou vyhlásil ČMOS PŠ.

 • Nesouhlasíme se záměrem vlády snižovat výdaje (o 25 % oproti roku 2007, tj. o 427 mil. Kč) na školství se snahou přenést odpovědnost za financování do oblasti regionálního školství.
 • Nesouhlasíme se snížením reálných platů ve školství jako důsledkem navrhovaného rozpočtu. (Při předpokladu navýšení platů o 1,1 % a inflace na rok 2008 ve výši 2,8 až 4,2 % jde tedy o reálný pokles.)

Upozornění pro rodiče žáků:

Dne 4. 12. 2007 budou uzavřeny všechny budovy naší školy.

Provoz domova mládeže včetně stravy nebude přerušen.

Děkujeme Vám za pochopení.

Vánoční dárky a kulturní program v Domově důchodců

Dne 10. 12. 2007 navštívilo v odpoledních hodinách 14 žáků naší školy pod vedením p. Mgr. Dřevikovské a p. Mgr. Kollarikové Domov důchodců ve Staroměstské ulici, aby předali našim seniorům vánoční dárky a potěšili je také kulturním programem.

Vánoční dárky připravili žáci naší školy na Kněžskodvorské, ale také na Třebízského, a to jednak ve škole a jednak v Domově mládeže. Na jejich úpravě a vynikající kvalitě mají velký podíl paní učitelky: Mgr. Pišanová, RNDr. Smíšková, Mgr. Kocmanová a v neposlední řadě také Mgr. Bílková. Na jejich výrobu uspořádali jednotlivé třídy dobročinnou sbírku.

Program byl rozdělen do pěti částí. V první zazněly moderní písně, které zazpíval minisbor za doprovodu kytary. Ve druhé části se mohli senioři pokochat ladnými pohyby moderního tance žákyně 1. ročníku. Ve třetí části zazněly dvoje housle s vánočními koledami. Ve čtvrté následovala recitace čtyř básní z tvorby známých českých básníků. Nejzdařilejší a zároveň nejdelší byla pátá část. Zazněly v ní známé hity a vánoční písně v podání dvou interpretů za doprovodu kláves. Jejich výkon byl na profesionální úrovni.

Atmosféra byla jako každoročně velmi srdečná, přátelská a vstřícná. Program začal ve 14:00 a byl ukončen kolem 15:30 předáním dárků seniorům. Také naši žáci byli za své výkony odměněni balíčky s ministromečky a čokoládou.

Další akce proběhne opět před velikonočními svátky. Je příjemné, že se můžeme na setkání se seniory těšit.

Naše exkurze do VídněŠkolní výlety

Vánoční trhy ve Vídni odstartovaly……. – četli jsme v našich novinách na počátku prosince. Byli jsme zvědaví, jak se liší vánoční výzdoba měst u nás a v Rakousku, a plni očekávání jsme vyrazili 20.12.2007 do rakouského hlavního města Vídně.

Odjezd byl přesný, nikdo nezaspal a dostavili se všichni, i když bylo pěkně pod nulou. Na hraničním přechodu v Halámkách přistoupil průvodce, který nás celý den informoval o všem, co se týká Rakouska: zeměpisné údaje, zajímavosti z dějin i současnosti. Ve Vídni jsme začali naši návštěvu u světoznámého „Hundertwasserhaus“, pak nás autobus vysadil u radnice a celou prohlídku vnitřního města jsme zahájili v zahradách Hofburku. Poté jsme viděli pomník císařovny Elisabeth, pak Dominikánský klášter (zde je pohřben Přemysl Otakar II. – je zde jeho socha a také nádherná nástěnná mozaika Poslední večeře), Chrám sv. Štěpána (ten nás velice zaujal svou krásou a velkolepostí, právě zde probíhala mše), hlavní vídeňskou pěší zónu s tzv. cestou slávy ( kameny se jmény významných osobností – Strauss apod.) a mnoha obchody a cukrárnami( viděli jsme i ty nejslavnější- Deml a Sachr), královský Hofburg s jezdeckou školou, vykopávky původního osídlení, všudypřítomné fiakry ( i ty byly ve vánočním ladění), nákupní třídu Maria Hilfer Strasse, kde jsme si mohli trochu vydechnout a nakoupit nějaké občerstvení a suvenýry.

Naši prohlídku jsme zakončili na vánočních trzích před radnicí, zde jsme ochutnali tradiční vánoční punč nebo svařené víno, podávané v krásných upomínkových hrníčcích.Na každém vánočním trhu měli jiný motiv( srovnávali jsme je s plastovými kelímky u nás).

Po setmění se celý trh nádherně rozzářil, všechny stromy v parku byly ozdobeny, stejně tak krásně vypadaly i všechny ulice.

Při zpáteční cestě jsme projížděli kolem Prátru a mohli jsme tak vidět i další symbol Vídně, Vídeňské obří kolo.

I když nás mráz a studený vítr občas pěkně potrápily, byli jsme rádi, že jsme mohli zhlédnout tolik zajímavých míst a vidět, že nejenom shon a nákupy patří k vánočním svátkům.
Studenti tříd NP2B, OB3, OB4, NP1B, NP2A, M4, AP2 a AP3

Školení v rámci projektu P I – „Informační gramotnost“

Školení P

Jsme držitelem certifikátu pro školení typu P v rámci realizace projektu P I – „Informační gramotnost“. Náš lektor Mgr. Břetislav Hněvsa provádí školení modulu „Pokročilá práce s textem a DTP“.

Termíny

Termíny a ceny plánovaných školení také naleznete na stránkách http://is.e-gram.cz/skoleni/.

V tomto roce zatím nebyly vypsány žádné termíny školení. 

Školení Z

Naše škola je držitelem certifikátu pro školení typu Z v rámci realizace projektu P I – „Informační gramotnost“. Podrobné informace o pravidlech školení naleznete na stránkách www.e-gram.cz.

Školení Z má předepsánu dotaci 25 vyučovacích hodin a má dvě osnovy: Z0 pro úplné začátečníky a Z1 pro ty, kteří s počítačem již přišli do styku. Obě osnovy se liší minimálně, v podstatě pouze v dotaci hodin jednotlivým kapitolám. Využili jsme možnosti provést minimální úpravy osnov a nabízíme školení v délce 28 vyučovacích hodin, které je upraveno tak, že není nutné rozlišovat mezi úrovněmi Z0 a Z1. Toto navýšení nemá vliv na cenu školení (tj. 2100,-Kč).

Pro případné zájemce vypíšeme vhodný termín školení nebo pouze přezkoušení znalostí.

Učebny

Naše školící středisko má dvě učebny:

ul. Knežskodvorská 33/A:

Maximální počet školených je jedenáct. Školení probíhá na počítačích s operačním systémem MS WindowsXP. Každý účastník obdrží Manuál ke školení úrovně Z vydaný MŠMT.

ul. Třebízského 22:

Maximální počet školených je deset. Školení probíhá na počítačích s operačním systémem MS WindowsXP. Každý účastník obdrží Manuál ke školení úrovně Z vydaný MŠMT.

Vyplnění přihlášky – nástavbové studium

 • Nástavbové studium, obor Podnikání, kód: 64–41–L/524, dálková/denní forma
 • Konzultace 1 x za 14 dnů (1. – 8. hodina)
 • Typ školy: státní – žádné školné
 • Zřizovatel: Jihočeský kraj
 • Cizí jazyky: AJ, NJ
 • Bližší informace: Mgr. A. Sekyrka, tel. 387 319 080

Pokyny k vyplňování přihlášky:

 • Formulář SEVT 49 153 1 (hnědý)řádně vyplněný odeslat na adresu školy
  přijímáme pouze originální tiskopis formuláře – lze jej zakoupit v prodejně SEVT, Česká ul. 3, České Budějovice
 • Uchazeči, kteří jsou v současné době žáky některé ze škol (např. SOU), přiloží k přihlášce fotokopii vysvědčení za I. pololetí nejvyššího ročníku (obvykle třetího)
 • Uchazeči, kteří již školu v současné době nenavštěvují a školu ukončili, přiloží k přihlášce fotokopii výučního listu a vysvědčení z 3. ročníku

 

Přijímací řízení pro školní rok 2008-2009

Informace o studiu jednotlivých oborů Vám poskytneme na telefonních číslech:

obory poskytující střední vzdělání s výučním listem 387 411 603
387 412 435
obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 387 319 080
studium na VOŠ 387 013 103
387 013 104
387 013 149