VOSCB

Internetové stránky a tato Vyšší odborná škola České Budějovice byli zrušeny, nicméně jsme se rozhodli zachovat zde obsah. Níže uvedené informace již nejsou platné, stejně jako například kontakty.

Pro aktuální informace o škole, pokračujte zde:
http://www.ssvos.cz/joomla/index.php/

Naše Střední škola obchodu, služeb a podnikání se sídlem v Kněžskodvorské ulici se nachází v mnoha budovách po celém městě.

Budova Kněžskodvorská 33/A

Budova SŠ obchodu, služeb a podnikání v Kněžskodvorské ulici se nachází nedaleko supermarketů OBI, Terno či Interspar. Trolejbusem MHD č. 2 jedeme například od vlakového nádraží směrem na Nemanice, vystoupíme na zastávce Budvar (naproti je modrá prosklená budova Budvaru). Přejdeme Pražskou třídu a pokračujeme cca 3 minuty na křižovatku ulic K. Světlé a Kněžskodvorská. Zde zahneme doprava a po dalších zhruba 4 minutách budovu školy nalezneme po levé straně.

Jaké to u nás je?

V budově v Kněžskodvorské ulici probíhá denní vyučování studijních oborů Analýza potravin, Management obchodu a služeb, Obchodník, Podnikání (denní a dálková forma studia). Nachází se zde také praktické pracoviště učebního oboru Cukrář.

Máme celkem

 • 14 kmenových učeben
 • 10 odborných učeben
  • jazyková učebna německého jazyka
  • jazyková učebna anglického jazyka
  • dvě učebny výpočetní techniky – v každé je 14 počítačů propojených sítí s přístupem na internet
  • dvě učebny psaní na stroji – jedna s elektrickými psacími stroji a druhá se 16 počítači propojenými sítí s přístupem na internet
  • jednu učebnu na dělení
  • tři chemické laboratoře
   • analytické chemie
   • biologie a mikrobiologie
   • fyzikální chemie
 • tělocvičnu s posilovnou
 • školní jídelnu

Průměrný počet žáků ve třídě je 26, při vyučování výpočetní techniky, cizích jazyků a laboratorních cvičeních je to zhruba 10 – 14 žáků.

Mimo předměty dané osnovami mohou studenti zvolit nepovinný předmět Příprava na státní zkoušku z psaní na stroji. Působí zde protidrogový koordinátor a výchovný poradce.

Každoročně se žáci III. ročníků účastní sportovně – turistického kurzu v Nových Hutích na Šumavě a žáci I. ročníků lyžařského výcviku.

Partnerskými školami v zahraničí jsou Stredná priemyselna škola v Bardějově (Slovensko) a Staatliche Fach – und Berufsoberschule Passau (Spolková republika Německo).

Budovy Třebízského 22 a Dobrovodská 94

Budovy SŠ obchodu, služeb a podnikání se nachází v Suchém Vrbném nedaleko supermarketu Albert. Trolejbusem MHD č.9 jedeme od vlakového nádraží směrem na Suché Vrbné, vystoupíme na konečné zastávce „Točna“. Půjdeme ulicí Dobrovodskou směrem na Dobrou Vodu cca 200 m. Na křižovatce ulic Dobrovodská a Lomského se nachází jedna z budov SŠ. Naproti této budově směrem přes Dobrovodskou ulici se vydáme ulicí I. Olbrachta ke druhé budově SŠ. Ta se nachází v ulici Třebízského č.22 (půjdeme ulicí I. Olbrachta na první křižovatku, kde zahneme doprava a cca po 50 m budovu školy nalezneme). Na každé budově sídlí zástupce ředitele.

Jaké to u nás je?

Na obou budovách probíhá výuka čtyřletých studijních oborů kosmetička, obchodník a tříletých učebních oborů prodavač, aranžér, kadeřník, krejčí, pekař, cukrář a sladovník.

Máme celkem

 • 14 kmenových učeben
 • 5 odborných učeben
  • dvě učebny výpočetní techniky
  • tělocvičnu TJ Sokol
  • posilovnu
  • školní jídelnu
  • domov mládeže
  • žákovskou knihovnu

Průměrný počet žáků ve třídě je 26, při výuce předmětu výpočetní technika je to 10 – 15 žáků.

Na škole působí protidrogový koordinátor a výchovný poradce.

Žáci I. ročníků se účastní lyžařského výcviku na Kubově Huti a žáci II. ročníků sportovně-turistického kurzu na základně v Nové Peci.

Partnerskými školami v zahraničí jsou Stredná priemyselna škola v Bardějově (Slovensko) a Staatliche Fach – und Berufsoberschule Passau (Spolková republika Německo).